„Софарма“ започва годината с 10% ръст на продажбите

Износът през януари се увеличава със 7% на годишна база, а вътрешния пазар с 20%

„Софарма“ започва годината с 10% ръст на продажбите

Аптека на SOpharmacy Снимка: Дружеството

(DUH / DOVUHL) (SFA / SFARM) (SFT / SFTRD)
Коментари